Merapi.biz design

Praktische informatie over het aanbod van Philippine Tjalma:

Tarieven:
In 2016 en 2017 wordt het aanbod, ‘Licht Pedagogische Gezinsbegeleiding’,  gezinsbehandelingen vanuit ‘Nieuwe Autoriteit’ en ‘Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling’  van Noorderkompas vergoed door alle gemeenten in de provincie Groningen. Hiervoor heeft u een verwijzing  van een huisarts of van de toegang (CJG, sociaalteam, basisteam) nodig.
45A56: Jeugdhulp ambulant specialistisch inspanningsgericht (systeem/gezin)
45A51: Jeugdhulp ambulant regulier inspanningsgericht (systeem/gezin)

Ook heeft Noorderkompas een gunning gekregen op het aanbod deskundigheidsbevordering van de sociale teams (zie onder trainingen).

In Noord Drenthe worden de trajecten van Noorderkompas vergoed via een hoofdaannemer (www.focus-jeugdengezin.nl)
Woont u in Oost Friesland, vraag naar de mogelijkheden.

Noorderkompas hanteert te volgende tarieven:
€ 75, – tot € 100,- per contactuur. (Dit bedrag is inclusief reistijd en reiskosten, voorbereiding/verslaglegging, overleg/samenwerking zorgnetwerk)

Afspraken afzeggen is geen probleem.
Als de gezinsbehandelaar voor een dichte deur staat bent u Noorderkompas een vergoeding voor 1 contactuur verschuldigd

Wachtlijsten
Er is geen wachtlijst voor de licht pedagogische gezinsbegeleiding.
In maart kunnen er weer specialistische trajecten opgestart worden.