Merapi.biz design

Systeemtherapie

Voor samengestelde gezinnen

Iedereen maakt deel uit van sociale systemen zoals een gezin, familie, vriendengroep, werk, schoolklas of buurt. Daarin beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedrag ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Hierbij kunnen onbegrip en problemen ontstaan: ouders kunnen problemen krijgen over hun verschillen in aanpak van de kinderen, kinderen kunnen de dupe worden van pesterijen op school, of door heftige gebeurtenissen zoals ziekte, dood en scheiding kan onbegrip en vervreemding ontstaan. Als u deel uitmaakt van een samengesteld gezin, een adoptie- of pleeggezin kan het nog een stuk lastiger zijn. Dan kan systeemtherapie een helpende hand bieden om elkaar weer te bereiken en begrijpen.

Het doel van systeemtherapie is het herstellen en versterken van de onderlinge relaties en het samen werken aan oplossingen.