Merapi.biz design

Actieve workshops

Wilt u samen met uw team of medewerkers aan de slag met het leren en inzetten van gespreksvaardigheden? Dan kunt u gebruik maken van de volgende workshops:

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING

Verandering wordt vaak belemmerd door ambivalente gevoelens en gedachten over de te maken keuze. Met motiverende gespreksvoering ga je doelbewust aan de slag met het signaleren, verkennen en oplossen van deze ambivalentie.

EFFECTIEVE GESPREKSVOERING

Effectiviteit in gespreksvoering hangt af van weten wat je wilt, en je afstemming op de ander. Velerlei gesprekstechnieken zijn hierbij een hulpmiddel en zorgen dat mensen zich gehoord voelen en tevreden zijn met het resultaat. Goed kunnen omgaan met eventuele weerstand van degene met wie je werkt is daarbij een aandachtspunt.

CONFLICTHANTERING

Mensen helpen een conflict op te lossen, of  een situatie waarbij jij met iemand in conflict raakt  oplossen is wat je leert in deze workshop. Hierbij wordt aandacht besteed aan waar het conflict over gaat, en vooral HOE er met elkaar gesproken wordt.

OPLOSSINGSGERICHTE GESPREKSVOERING

Bij deze methode leer je hoe een ander te helpen eigen oplossingen te formuleren en in de praktijk te brengen. Successen uit het verleden en uitzonderingen op het probleem vormen daarbij een wegwijzer. Kenmerkend is het respect voor de autonomie van de cliënt met zijn unieke mogelijkheden.

Elke workshop omvat een korte inleiding in de theorie en technieken, om vervolgens door middel van verschillende oefeningen te ervaren dat het werkt!