Merapi.biz design

Gezin en Opvoeding

Van gewone opvoedvragen tot weerbarstige gezinsproblematiek

Gewone opvoedvragen:

THEMABIJEENKOMSTEN versterken de onderlinge samenhang tussen opvoeders; tussen leerkrachten en ouders of opvoeders in het algemeen. De interactieve bijeenkomsten waarin informatie èn uitwisseling centraal staan hebben diverse opvoedthema’s. Ook heeft Noorderkompas een aanbod om middels een serie verdiepende bijeenkomsten tot een gezamenlijke aanpak te komen rond pestgedrag en overlast. Lees meer

LICHT PEDAGOGISCHE GEZINSBEGELEIDING
Iedereen loopt wel eens vast of is onzeker over de opvoeding. Vind je het gek? Opvoeden van kinderen is enerzijds vanzelfsprekend, anderzijds het moeilijkste wat er is. Iedereen wil het graag goed doen! Een perfecte opvoeding bestaat niet. Ieder kind, iedere ouder en elke leeftijdsfase heeft iets anders nodig. Noorderkompas is gespecialiseerd in Video Home Training, problematiek rond autoriteit en licht pedagogische hulp met een psychiatrisch accent. Lees meer

Gespecialiseerde gezinsbehandelingen:

NIEUWE AUTORITEIT EN GEWELDLOOS VERZET
Nieuwe Autoriteit is ontwikkeld door Haim Omer, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Tel Aviv/Israël. Hij is geïnspireerd door het geweldloze verzet van Ghandi. Hij biedt heldere en praktische uitgangspunten voor gezinnen waar fors grensoverschrijdend gedrag door kinderen of pubers plaatsvindt . De methode geeft bruikbare handvatten aan ouders die de grip op hun kind kwijt zijn. Lees meer

INTENSIEVE  GEZINSBEHANDELING
In een intensieve gezinsbehandeling gaat het over weerbarstige problematiek. Het gaat  over problemen waarbij alles al geprobeerd is en niets werkt. Het gaat over interactie patronen die vastlopen, waardoor het niet meer lukt om op een positieve manier te communiceren. Noorderkompas werkt systeemgericht, oplossingsgericht en vanuit empowerment. Vanuit het geloof in eigen kracht, gaat de gezinsbehandelaar naast de gezinsleden staan, op zoek naar oplossingen die passen bij het specifieke gezin en bij de individuele gezinsleden Lees meer

 

Meer informatie over: kwaliteit van zorg, vergoedingen en samenwerking