Merapi.biz design

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet

Professor Haim Omer  is psycholoog  en hoogleraar aan de Universiteit van Tel Aviv. Hij heeft een helder en effectief programma ontwikkeld om agressie- en geweldsproblemen van kinderen en jongeren te stoppen. Omer heeft de principes van Geweldloos Verzet, zoals onder andere in praktijk gebracht door Gandhi en Martin Luther King jr., vertaald naar toepassing in opvoedingssituaties. Hij combineert deze principes met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie.

Nieuwe Autoriteit is een methode die geschikt is voor gezinnen waarin de machtsverhoudingen verstoord zijn, waarin kinderen agressief en/of destructief gedrag laten zien en waarin ouders de grip op hun kind kwijt zijn. Ze voelen zich machteloos voelen en weten niet hoe ze verder moeten. In plaats van autoriteit uit te oefenen op basis van straffen en belonen, worden ouders uitgenodigd om zichzelf een nieuwe vorm van autoriteit aan te leren. De uitgangspunten zijn:
– de-escalatie
– hernemen van de ouderpositie door actief aanwezig te zijn in het leven van  je kind
– gebruik  maken van het netwerk
– herstel van de relatie.
Download PDF: Noorderkompas & Nieuwe Autoriteit

Mijn ervaring: Sinds 2009 heb ik me gespecialiseerd in het werken vanuit de methode Nieuwe Autoriteit.
Ik heb een oudertraining ontwikkeld en vele gezinnen begeleid. Ik heb  diverse workshops voor professionals ontwikkeld en collega’s opgeleid. In 2013 heb ik een lezing gegeven in het kader van welzijntrends op de NHL  en in 2014 ben gevraagd om een module over dit onderwerp te verzorgen.Tweet_Lezing_NHL klein

Landelijke context: Met 10 andere grote en kleine organisaties hebben we een landelijk netwerk opgezet waarin we samenwerken, de ideeën uitdragen en de mogelijkheden onderzoeken met betrekking tot het ontwikkelen en verspreiden van deze uitgangspunten in Nederland. Vanuit hier wordt ook internationaal samenwerking gezocht:  www.newauthority.net

Aanbod in 2017:

Nieuwe Autoriteit in het voorliggend veld
Nieuwe Autoriteit en de huidige ontwikkelingen in de zorg
De eerste stap bij een hulpvraag is, wat kunnen de mensen in uw netwerk doen? Vaak doet het netwerk al veel, maar soms kan er andere manier samengewerkt worden. Noorderkompas biedt een divers aanbod vanuit het idee: “It takes a village to raise a child”.  Een aanbod dat samenwerking tussen opvoeders, bewoners, professionals en gebruikers in de wijk faciliteert. Waarin verbinding, verantwoordelijkheid nemen voor een veilige wijk uitgangspunt is. Het doel is om te komen tot een concreet plan.
Download pdf: Samen opvoeden – Krachtig of Lastig

Nieuwe Autoriteit voor ouders
In de thuissituatie  voor gezinnen waarin de machtsverhoudingen verstoord zijn, waarin kinderen agressief en/of destructief gedrag laten zien en waarin ouders de grip op hun kind kwijt zijn, zich machteloos voelen en niet weten hoe ze verder moeten. Er zijn verschillende trajecten mogelijk. Gezinsbehandeling  wel of niet in combinatie met een oudertraining. Op dit moment is er een wachttijd. Wel start er in april een groep in Hoogkerk
Download pdf: Geweldloos Verzet & Nieuwe autoriteit – Voor ouders april 2017

Aanbod voor professionals
Zie onder: ” trainingen voor professionals.” 

 

Meer informatie over: kwaliteit van zorg, vergoedingen en samenwerking