BE THE CHANGE YOU WISH TO SEE IN THE WORLD
Mahatma Gandhi
 
 
 
 
BE THE CHANGE YOU WISH TO SEE IN THE WORLD
Mahatma Gandhi
BE THE CHANGE YOU WISH TO SEE IN THE WORLD
Mahatma Gandhi

WAT IS GEWELDLOOS VERZET – VERBINDEND GEZAG®

Geweldloos Verzet is een aanpak die geschikt is voor gezinnen én situaties waarin de machtsverhoudingen verstoord zijn. Situaties waarin kinderen of jongeren agressief en/of destructief gedrag laten zien en waarin ouders/opvoeders de grip op het kind kwijt zijn, zich machteloos voelen en niet weten hoe ze verder moeten. In plaats van autoriteit uit te oefenen op basis van straffen en belonen, worden wij uitgenodigd om onszelf een nieuwe vorm van autoriteit aan te leren. (Nieuwe Autoriteit)

Geweldloos Verzet is ontwikkeld door Professor Haim Omer (psycholoog, hoogleraar aan de Universiteit van Tel Aviv én vader). Omer heeft de principes van het Geweldloos Verzet, zoals onder andere in praktijk gebracht door Gandhi en Martin Luther King jr., vertaald naar praktische toepassingen in opvoedingssituaties thuis, op school en in de gemeenschap. Hij is hiermee tot een aanpak gekomen, waarmee het gevoel van machteloosheid bij volwassenen vermindert en waarin de relatie met de kinderen of jongeren weer kan herstellen. Hij combineert deze principes met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie.

Verbindend Gezag®: De opvoedvisie waarin het Geweldloos Verzet verankerd is, is verdiept en uitgewerkt door Eliana Wiebenga en Hans Bom. Verbindend gezag/Tijdschrift voor psychotherapie/E. Wiebenga – H. Bom

De uitgangspunten zijn:

  • Hernemen van de ouderpositie door actief aanwezig te zijn in het leven van je kind
  • De-escalatie én zelfcontrole
  • Kalme, vastberaden en heldere stellingname tegen onacceptabel gedrag
  • Gebruik maken van het netwerk
  • Herstel van de relatie

Voor meer informatie, bel met 06-33926596 of stuur een email naar philippine@noorderkompas.nl.

Gezin en opvoeding

Aanbod voor ouders, gezinnen, scholen en wijken. Heb je het gevoel dat je kind niet meer luistert? Dat elke strijd eindigt in… -Meer weten-

Aanbod voor professionals

Het meest uitdagende uitgangspunt van Geweldloos Verzet – Verbindend Gezag is het diepe besef van de illusie van… -Meer weten-

Samenwerking

Omdat samenwerken, samen zoeken én enthousiast de kar trekken een vanzelfsprekend gegeven is… -Meer weten-

Ervaringen

Vanaf 2000 werk ik vanuit de principes van Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag®. Ik heb veel mensen ontmoet.. -Meer weten-
Logo BPSW
Logo CRKBO
Logo SKJ
Logo AIT
Logo KLIK