Haim Omer
IK BEN JOUW OUDER
IK BLIJF JOUW OUDER
IK GEEF NIET OP
IK GEEF JOU NIET OP
 
 
 
 
Haim Omer
IK BEN JOUW OUDER
IK BLIJF JOUW OUDER
IK GEEF NIET OP
IK GEEF JOU NIET OP
Haim Omer
IK BEN JOUW OUDER
IK BLIJF JOUW OUDER
IK GEEF NIET OP
IK GEEF JOU NIET OP

GEZIN EN OPVOEDING

Aanbod voor ouders
Heb je het gevoel dat je kind niet meer luistert? Dat elke strijd eindigt in geschreeuw, met deuren slaan of met geweld? Of dat je juist je mond maar houdt en toegeeft, om de lieve vrede te bewaren? Maak je je veel zorgen omdat je kind spijbelt, zich in zijn kamer opsluit, te veel achter de computer zit, drugs gebruikt of niet laat weten waar hij is en met wie hij omgaat? Ben je de grip op je kind kwijt, voel je je machteloos en weet je niet hoe je verder moet: dan is deze aanpak misschien iets voor jullie!

Aanbod voor gezinnen
Noorderkompas biedt gespecialiseerde gezinsbehandelingen en intensieve ambulante gezinsbehandelingen (IAG). In haar aanpak neemt Noorderkompas altijd de uitgangspunten van Verbindend Gezag® en de interventies van Geweldloos Verzet mee. Naast deze gezinstrajecten bieden wij ook oudertrainingen aan, omdat de ervaring leert dat dit absoluut meerwaarde heeft voor ouders en het verloop van het veranderproces. Trajecten worden vergoed door alle gemeenten in de provincie Groningen en in Noord Drenthe. Klik hier voor de Flyer voor ouders. Kijk in de agenda voor de actuele startdata en locatie van de oudertrainingen.

 

It takes a village tot raise a child

 

Aanbod voor scholen en wijken
Zijn er in een wijk, school of dorp meerdere kinderen of jongeren waar zorgen over zijn, dan kan het vanuit de ideeën van Haim Omer meerwaarde hebben om ouders en andere betrokkenen met elkaar te verbinden en samen te laten werken. Noorderkompas biedt trajecten aan, waarin gebouwd wordt aan samenwerking tussen ouders onderling; ouders en school; ouders en andere betrokkenen, om vanuit gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid te handelen, telkens in het belang van het kind of de jongere. Flyer Groepsaanbod.

Workshops voor ouders
Bouwen aan samenwerking en verbinding begint misschien wel heel laagdrempelig en eenvoudig. Noorderkompas biedt interactieve workshops aan, waarin ouders elkaar kunnen leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen, waarna vaak een eerste stap naar samenwerking is gezet.
Deze losse workshops bestaan uit een korte inleiding over diverse thema’s rond opvoeden en opgroeien, alsmede een interactief gedeelte. Voor informatie over thema’s zie de Flyers Workshops: algemeen + alle thema’s.

Praktische informatie

Kosten
Het aanbod van noorderkompas vanuit Geweldloos Verzet – Verbindend Gezag® wordt vergoed door alle gemeenten in de provincie Groningen. Hiervoor heeft u een verwijzing van een huisarts of van de toegang (CJG, sociaalteam of het wijteam) nodig.

  • 45A56: Jeugdhulp ambulant specialistisch inspanningsgericht (systeem/gezin)
  • 45G03: Intensieve Orthopedagogische of Psychiatrische Gezinsbehandeling

In Noord Drenthe worden de trajecten van Noorderkompas vergoed via een hoofdaannemer Zorgbureau Embrace

Wachtlijsten
Wij werken niet met een wachtlijst. Noorderkompas werkt samen met andere aanbieders die ook werken vanuit de principes van Geweldloos Verzet. Doordat iedereen waarnaar wij verwijzen mee doet aan de gezamenlijke (anonieme) casuïstiek besprekingen, krijgt u de expertise en kwaliteit die u van ons kunt verwachten.

24/7 Bereikbaarheid
De medewerkers van Noorderkompas spreken met u af, op welke manier zij buiten kantoortijden bereikbaar zijn. Voor acute crisis hebben we met een groep collega’s van kleinschalige zorgaanbieders een bereikbaarheidsdienst georganiseerd. Alleen voor ACUTE CRISIS: 050-2113870

Voor meer informatie, bel met 06-33926596 of stuur een email naar philippine@noorderkompas.nl.

 
Logo BPSW
Logo CRKBO
Logo SKJ
Logo AIT
Logo KLIK