IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN
DUS IK DENK DAT IK HET WEL KAN
Pippi Langkous
 
 
IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN
DUS IK DENK DAT IK HET WEL KAN
Pippi Langkous
IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN
DUS IK DENK DAT IK HET WEL KAN
Pippi Langkous

Ervaringen

Vanaf 2000 werk ik vanuit de principes van Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag®. Ik heb veel mensen ontmoet die, geïnspireerd door deze uitgangspunten, ook zijn gaan ontwikkelen: ideeën, dromen, en ervaringen. Hier een plek om deze te delen.

Geweldloos Verzet in het gezinshuis
Petra van Putten, een gezinshuisouder beschreef in een artikel op welke wijze zij de principes van Verbindend Gezag in hun gezinshuis in praktijk brachten: GEWELDLOOS VERZET – Gezinshuizen – Petra van Putten.

Praktijkvoorbeelden uit het Hummelhûs
In 2016/2017 heeft Noorderkompas de medewerkers van ‘t Hummelhûs getraind in het werken vanuit de principes van Geweldloos Verzet (www.thummelhus.nl). Een jaar later vroegen zij of ik in het kader van de samenwerking tussen t‘ Hummelhûs en ouders een ouderavond wilde geven over Verbindend Gezag. Ik wilde dat graag doen en wilde daarbij gebruik maken van de praktijkvoorbeelden waarin zichtbaar werd hoe de medewerkers met de uitgangspunten aan de slag zijn gegaan. Het is mooi hoe zij aanwezigheid, nabijheid, de relatiegebaren en de uitgestelde reactie hebben kunnen neerzetten. Praktijkvoorbeelden van ‘t Hummelhûs.
Daarnaast hebben zij een ‘stroomdiagram’ ontwikkeld om het Geweldloos Verzet toe te passen in het dagelijkse werk. Geweldloos verzet op de werkvloer

Samenwerking rond pesten
Pesten kan heel mooi opgepakt worden vanuit de principes van Geweldloos Verzet. Als ouders en school zichtbaar gaan samenwerken, als ze samen de aanwezigheid vergroten en vanuit een heldere stellingname de taal spreken zonder oordelen, gaan kinderen ervaren dat volwassenen verantwoordelijkheid nemen voor een veilig opvoedklimaat. Pesten aanpakken met behulp van Geweldloos Verzet.

Geweldloos Verzet in de wijk
N.a.v. van een project in de wijk heeft Diana Stubbe haar ervaringen gebruikt om een essay te schrijven voor haar opleiding Master Social Work: Buurtbewoners leveren een eigen bijdrage in het terugdringen van overlast. Naar aanleiding van een terugblik hebben Dianna Stubbe en Inge Postma een artikel geschreven: Wijkbewoners en overlast van jongeren – D. Stubbe & I. Postma

Podcasts & Blogs
Opvoeden is Teamsport, een initiatief van Debby Kessels, is een platform dat zich richt op verbinding. Met onze ervaring in jeugdhulpverlening, onderwijs en ouders hebben we veel onmacht gesignaleerd. Iedereen wil dat een kind lekker in zijn vel zit, maar hoe bereik je dat?

Radiodocumentaire Het Thuisfront
Een documentaire van Marije Schuurman Hess over ouders die een ongewone training volgen, waarbij ze leren om straffen en schreeuwen achterwege te laten en in plaats daarvan politieke drukmiddelen in te zetten tegen hun eigen kroost.

Geweldloos Verzet bij schoolweigering
Wil van Nus, schrijfster van het boek ‘Geweldloos Verzet op school, een nieuwe kijk op gedragsproblemen’
ging aan de slag met twee casussen waarbij schoolweigering het probleem was: Schoolweigering, een case studie.

Een aankondigingsbrief aan ketenpartners
De huidige transitie vraagt om goede samenwerking in een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verschillende professionals en dat alles in het belang van de jeugdige. Nog best een lastige opdracht, blijkt soms. Zeker als het gaat om kinderen die qua problematiek tussen wal en schip vallen. Naar aanleiding van een casus van een collega (uit een sociaal team ergens in de provincie Groningen), die zich rond de zorg van een meisje onmachtig en alleen voelde, hebben wij de volgende brief geschreven aan de betrokken collega/ instelling. In deze brief hebben we de uitgangspunten van Geweldloos Verzet gebruikt. Aankondigingsbrief aan ketenpartners.

Voor meer informatie, bel met 06-33926596 of stuur een email naar philippine@noorderkompas.nl.

Logo BPSW
Logo CRKBO
Logo SKJ
Logo AIT
Logo KLIK