Gebundelde takken kun je niet breken

-Afrikaans gezegde
 
 
 
Gebundelde takken kun je niet breken

-Afrikaans gezegde
Gebundelde takken kun je niet breken

-Afrikaans gezegde

Samenwerking

Omdat samenwerken, samen zoeken én enthousiast de kar trekken een vanzelfsprekend gegeven is bij haar droom om het werken vanuit Geweldloos Verzet – Verbindend Gezag een bekend en goed verankerde methodiek in Noord-Nederland te laten zijn, zoekt Philippine Tjalma telkens weer medestanders om mee samen te werken.

Noorderkompas werkt samen
Het bieden van oudertrainingen is voor mij de basis van de jeugdzorg.
Het raakt me elke keer weer als ik merk hoe snel er verbinding en onderlinge steun ontstaat tussen ouders. Als ouders geen oordeel meer voelen, ervaren dat ze niet de enige zijn, ontstaat er ruimte om te vertrouwen op zichzelf en hun eigen anker. Wat we dan zien zijn krachtige, liefdevolle en intuïtief zelfverzekerde ouders. Ouders leren van elkaar en voelen weer de moed om de heftige problemen in het gezin aan te gaan. Vaak is de groep de eerste stap om de geheimhouding te doorbreken en meer open te staan voor support uit het informele netwerk, wat uiteindelijk belangrijk is voor de borging in de toekomst.

De oudertraining Verbindend Gezag® / Geweldloos Verzet van Noorderkompas wordt in Noord-Nederland aangeboden door: Philippine Tjalma (Noorderkompas), Inge Hartlief (Community Support), Anouk Endeveld (Kindertherapie Anouk Endeveld).

De eerstvolgende startdata zijn:

Regio Friesland
Friesland, Gemeente WesterkwartierStart:
Locatie: Drachten
Contactpersoon: Inge Hartlief
I.hartlief@communitysupport.nl
Regio Groningen Oost
Groningen, DrentheStart: november 2023
Locatie: Scheemda
Contactpersoon: Philippine Tjalma
Philippine@noorderkompas.nl
Regio Groningen West
Groningen, Noord-DrentheStart: oktober 2023
Locatie: Hoogkerk
Contactpersoon: Anouk Endeveld
kindertherapie@anoukendeveld.nl

Voor ouders uit Groningen Stad?
Deze training wordt ook aangeboden door Basis Jeugd Hulp Wij Groningen.
Eerstvolgende startdatum: 19 oktober 2023

Het aanbieden van samenhangende zorg: Oudertraining én gezinsbehandeling thuis – Flyer.
De oudertraining is het meest effectief als er in de thuissituatie ook een gezinsbehandelaar betrokken is die de principes van Geweldloos Verzet kent. Soms is er voorafgaand aan de oudertraining al inzet van Geweldloos Verzet nodig. Daarnaast is elke hulpvraag anders en heeft een gezin specifieke expertise nodig. Hieronder een overzicht van de personen en organisaties die naast hun eigen methodiek ook kunnen werken en denken vanuit Geweldloos Verzet:

Nederlands netwerk Geweldloos Verzet – Nieuwe Autoriteit
Met ongeveer 15 andere, grote en kleine, organisaties hebben we een landelijk netwerk opgezet, waarin we samenwerken, de ideeën uitdragen en de mogelijkheden onderzoeken met betrekking tot het ontwikkelen en verspreiden van deze uitgangspunten in Nederland. Wij verwijzen voor meer informatie ook naar de website: www.geweldloosverzetnieuweautoriteit.nl. Vanuit dit netwerk organiseren we drie keer per jaar lezingen op diverse locaties. Ook wordt internationaal samenwerking gezocht: www.newauthority.net.

Voor meer informatie, bel met 06-33926596 of stuur een email naar philippine@noorderkompas.nl.

 

Noorderkompas

Noorderkompas biedt intensieve ambulante gezinsbehandeling. IAG-trajecten sluiten aan bij multiproblem problematiek en weerbarstige gezinsdynamiek. Deze trajecten worden vergoed in Groningen én via onderaannemerschap in Noord-Drenthe.

Contactpersoon IAG trajecten: Philippine Tjalma  – philippine@noorderkompas.nl – 06-33926596
Contactpersoon Systeemtherapie: Annemarieke van de Haar – annemarieke@noorderkompas.nl – 06-36181948

 

Community Support

Community Support stimuleert jeugdigen en gezinnen om zelf stappen te zetten. We betrekken daarbij vooral het eigen netwerk met als doel de samenredzaamheid van jeugdigen/gezinnen en het versterken van hun informele netwerk, zodat we als professional zo veel mogelijk overbodig worden. Wij werken in regio Groningen, Friesland en Noord- en Midden Drenthe.

Contactpersoon: Inge Hartlief – i.hartlief@communitysupport.nl of 06-49335555
Na aanmelding plannen we binnen een week een afspraak voor een voorlichtingsgesprek samen met het gezin.

 

Personal Care For You

Personal Care for You biedt intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG), geweldloos verzet, traumabehandeling en systeemtherapie. Deze trajecten worden vergoedt in de provincies Groningen en Drenthe.

Contactpersoon: Miranda Bos – info@personalcareforyou.nl  of 06 – 46265032 

 

SamenAmbulant

SamenAmbulant biedt intensieve ambulant gezinsbehandeling, waarbij gebruik gemaakt wordt een mix tussen IAG en Geweldloos Verzet. De trajecten van SamenAmbulant sluiten aan bij multiproblem problematiek en weerbarstige gezinsdynamiek. SamenAmbulant werkt in de provincie Groningen (en soms net over de grens).

Contactpersoon is Esther Bronsema info@samenambulant.nl  of 06-51634577

 

Kindertherapie Anouk Endeveld

Kindertherapie Anouk Endeveld biedt systeemgerichte specialistische ambulante jeugdzorg

 

Saul

IAG Trajecten /Specialistische Ambulante Jeugdzorg Systeemgericht / Eetproblematiek.
Het hele team wordt vanaf september 2023 getraind.

 

Yorneo

Een deel van het team Specialistische Gezinsbehandelingen:
MDFT / MST / Ambulante Spoed Hulp

 

Elker

Een deel van het IPG-team

 

Leger des Heils

Een deel van het team Ambulante Spoed Hulp

 

Basic Trust

Specialisten in hechting en trauma

 

 

Voor meer informatie, bel met 06-33926596 of stuur een email naar philippine@noorderkompas.nl.

 

Logo BPSW
Logo CRKBO
Logo SKJ
Logo AIT
Logo KLIK