Gebundelde takken kun je niet breken

-Afrikaans gezegde
 
 
 
Gebundelde takken kun je niet breken

-Afrikaans gezegde
Gebundelde takken kun je niet breken

-Afrikaans gezegde

Samenwerking

Omdat samenwerken, samen zoeken én enthousiast de kar trekken een vanzelfsprekend gegeven is bij haar droom om het werken vanuit Geweldloos Verzet – Verbindend Gezag een bekend en goed verankerde methodiek in Noord-Nederland te laten zijn, zoekt Philippine Tjalma telkens weer medestanders om mee samen te werken.

Ontwikkelgroep
Een aantal professionals van het eerste uur bieden elkaar inmiddels support over hoe de uitgangspunten in diverse contexten ingezet kunnen worden, te weten:
Inge Postma – Geweldloos Verzet in de wijk (Wij Groningen)
Irene Shriki – Verbindend Gezag in de licht pedagogische context (www.praktijkopvoedrijk.nl)
Wendy Zwart – Geweldloos Verzet in de volwassen psychiatrie (Lentis)
Inge Hartlief – Nieuwe Autoriteit op scholen (Community support)

Open intervisiegroep
Mét elkaar plannen we zes keer per jaar een intervisiegroep. De groep is open: iedereen die een casus vanuit de principes van Geweldloos Verzet – Verbindend Gezag zou willen onderzoeken, is welkom. We zijn elkaars support en zitten met elkaar in een appgroep. In deze appgroep kan een vraag gepost worden, zodat de anderen hierover kunnen meedenken.

Samenwerkingsverband
Een aantal aanbieders uit Noord-Nederland die allen werken vanuit de principes van Geweldloos Verzet – Verbindend Gezag, werken samen, met als doel een sluitend aanbod te bieden op dit vlak zonder wachtlijsten, met onderling doorverwijzen en in gezamenlijkheid een collectief aanbod voor ouders aanbieden. Dit zijn op het moment:

Nederlands netwerk Geweldloos Verzet – Nieuwe Autoriteit
Met ongeveer 15 andere, grote en kleine, organisaties hebben we een landelijk netwerk opgezet, waarin we samenwerken, de ideeën uitdragen en de mogelijkheden onderzoeken met betrekking tot het ontwikkelen en verspreiden van deze uitgangspunten in Nederland. Wij verwijzen voor meer informatie ook naar de website: www.geweldloosverzetnieuweautoriteit.nl. Vanuit dit netwerk organiseren we drie keer per jaar lezingen op diverse locaties. Ook wordt internationaal samenwerking gezocht: www.newauthority.net.

Belgische samenwerking
Diverse Nederlandse collega’s komen jaarlijks een dag bij elkaar met onze Belgische collega’s, die vooral op scholen actief zijn. Hierbij staat voorop: elkaar inspireren, het uitwisselen van werkvormen en samen nadenken over vraagstukken. Zie ook www.vormingsnetwerk.be/www.bigv.be

Voor meer informatie, bel met 06-33926596 of stuur een email naar philippine@noorderkompas.nl.

 
Logo BPSW
Logo CRKBO
Logo SKJ
Logo AIT
Logo KLIK