Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om met hout te slepen, het werk voor te bereiden en de taken te verdelen.
Maar leer ze verlangen naar de eindeloze zee

-Antoine de Saint-Exupery
 
 
 
Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om met hout te slepen, het werk voor te bereiden en de taken te verdelen.
Maar leer ze verlangen naar de eindeloze zee

-Antoine de Saint-Exupery
 
 
 
 
Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om met hout te slepen, het werk voor te bereiden en de taken te verdelen.
Maar leer ze verlangen naar de eindeloze zee

-Antoine de Saint-Exupery
Gezinstherapeut Philippine Tjalma

Philippine Tjalma

Voordat ik als gezinsbehandelaar aan de slag ben gegaan, was ik actief in het kindercircus/ theater; als schipper op grote zeilschepen en als decorbouwer. Dit is een greep uit de werkzaamheden die ik heb gedaan voordat ik in de hulpverlening terecht kwam. Waarom ik dit noem? Dit heeft mij een frisse blik gegeven.

In 1999 ben ik gaan werken in de jeugdzorg en de jeugdpsychiatrie. Sinds 2003 kom ik thuis bij gezinnen en werk ik intensief met ouders die het opvoeden van hun kind als pittig ervaren. Vanuit de wetenschap dat ieder kind en ieder gezin anders is, ben ik van mening dat er in de opvoeding geen goed of fout bestaat. Standaard oplossingen bestaan niet. Ik zoek samen met de gezinsleden naar wat in de situatie passend is. Tegelijkertijd is mijn belangrijkste doel dat deze gezinnen weer zelfvertrouwen krijgen en grip op hun situatie hebben en houden en daarmee onafhankelijk worden van de hulpverlening.

Sinds 2009 heb ik me gespecialiseerd in het werken vanuit de methode Geweldloos Verzet. Deze methode biedt hoop en geeft perspectief om anders om te gaan met destructief- en agressief gedrag van kinderen en jongeren. Het werken vanuit deze visie past me. Deze methodiek is verankerd in de uitgangspunten die mij helpen richting te geven aan mijn handelen. Samen, dus met elkaar, op een verbindende manier staan voor je waarden in een inclusieve samenleving. Met het diepe besef dat je alleen controle hebt over je eigen acties en niet over die van de ander.

Een bevlogen collega: “Geweldloos Verzet gaat in je ‘DNA’ zitten.”

Al sinds 2005 doe ik op freelance basis allerlei verschillende werkzaamheden. In 2011 besluit ik meer te willen. Ik wil ook binnen de zorg zelfstandig aan de slag. Ik heb de wens om ruimte te hebben om flexibel te kunnen werken en daardoor veel preciezer aan te kunnen sluiten op de vraag en behoefte van een klant. Als zelfstandige in de zorg kan ik de ruimte nemen om mij te blijven ontwikkelen, innovatieve gedachtes toe te passen in een breder werkgebied en hiermee antwoorden te zoeken en te vinden op vragen vanuit de samenleving. Ik wil hiermee het gedachtegoed van ‘Geweldloos verzet’ verder ontwikkelen en uitdragen. Daarom heb ik ook een breed trainingsaanbod ontwikkeld voor professionals, waarmee professionele organisaties in de zorg, maar ook daarbuiten, deze methodiek kunnen borgen en zich blijvend kunnen ontwikkelen.

Kwaliteit
Philippine Tjalma voert haar werkzaamheden uit conform de wettelijke eisen en professionele standaarden in de jeugdzorg. Link naar de beroepscode voor jeugdzorgwerkers

Informatie:

Onderbouwing methodieken:

Logo BPSW
Logo CRKBO
Logo SKJ
Logo AIT
Logo KLIK