Afgelopen week togen 3 medewerkers van Noorderkompas naar het Hogeland college in Warffum.
Zij waren uitgenodigd om de ouderavond aldaar te verzorgen door middel van het geven van workshops. In overleg met de ouderraad was gekozen voor de thema’s: ‘puberteit’, ‘positief opvoeden’ en ‘de digitale media’.

Bij binnenkomst prijken 3 grote waarden van deze middelbare school boven in de aula; ‘initiatief’, ‘keuzemogelijkheden’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’. De sfeer is hartelijk en enthousiast, zowel van ouders als leraren.

Na een korte gezamenlijke inleiding gaan de groepen uiteen voor de workshops. Naast het informatieve deel van de workshop waarin kennis wordt gedeeld over het thema middels een powerpoint, stukjes film en discussie, wordt er voornamelijk veel uitgewisseld tussen de ouders zelf. Opvoeden is immers een grote klus die je op velerlei manieren kan vormgeven, en waarin je soms geconfronteerd wordt met lastige situaties met je puber, en je je afvraagt hoe al die andere ouders dat oplossen. Bijvoorbeeld met het steeds later slapen gaan, en ’s ochtends het bed niet uit kunnen komen. Of merken dat je zoon met zijn vrienden zich misdraagt op school, door een leraar te sarren, en je afvraagt hoe hem daar mee te doen stoppen. Een aanwezige leraar in de groep vertelt over de kracht van groepsdruk, hoe jongeren in een groep dingen kunnen doen die ze in hun eentje niet zouden doen. Een confronterende film daarover is ‘die Welle’ waarin een leraar een experiment aangaat met zijn leerlingen, om ze te laten ervaren hoe beïnvloedbaar mensen zijn. Hoe belangrijk het is je daar bewust van te zijn, zodat je er alert op bent en op tijd kan opmerken dat je iets aan het doen bent wat je eigenlijk helemaal niet wilt omdat het tegen je normen en waarden ingaat. Een belangrijke klus van ouders en leraren om kinderen dit te leren.

Verschillende ouders noemen ook te genieten van het steeds veranderende en verdiepende contact met hun kind, waarvan de hersenen in grote ontwikkeling zijn, en er allerlei nieuwe verbindingen worden gelegd en je kind steeds meer kan overzien, vooruit kan denken, zich voorstellingen kan maken van iets wat er nog niet is, en steeds meer zelfbewustzijn krijgt. Dat leidt tot mooie gesprekken, waarbij je soms verbaasd kan zijn wat je kind je vertelt.

Dit vertelt Eveline Crone weer mooi en helder voor de Universiteit van Nederland:
https://www.youtube.com/watch?v=9zLeJXRYUGQ

Leuk om een rol te mogen spelen in het uitwisselen met elkaar over krachtige manieren van opvoeden, vooral in lastige opvoedingsituaties nuttig en tot steun van ouder en kind. Het ‘geweldloos verzet’ van Haim Omer helpt ouders standvastig te zijn op een liefdevolle manier.

Dank jullie wel, ouderraad van het Hogelandcollege, voor de uitnodiging!